Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.II edycja”

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Wstępne zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną oraz w Biurze  w Krakowie (Szlak 65 pokój 302), lub po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurach Regionalnych.

Kontakt telefoniczny: 883 340 209

 

Istnieje możliwość dojazdu pracownika projektu do potencjalnego uczestnika.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba punktów osiągnięta podczas procesu rekrutacji.

Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych

Kontrakt

Oświadczenie o rezygnacji z projektu

NABÓR DO PROJEKTU