FUNDACJA ROZPOCZYNA REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU „Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0002/20)

O PROJEKCIE FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 września 2020 roku – 30 czerwca 2023 roku realizuje projekt: Young Power! Siła Młodych na krakowskim rynku pracy. (POWR.01.02.01-12-0002/20) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ STYCZEŃ 2020 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc STYCZEŃ 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2020 

HARMONOGRAM WSPARCIA_ GRUDZIEŃ 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc GRUDZIEŃ 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_GRUDZIEŃ 2019 

HARMONOGRAM WSPARCIA_ LISTOPAD 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LISTOPAD 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_LISTOPAD 2019 

HARMONOGRAM WSPARCIA_ PAŹDZIERNIK 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046) HARMONOGRAM WSPARCIA_PAŹDZIERNIK 2019