HARMONOGRAM WSPARCIA_PAŹDZIERNIK 2022 (nr (POWR.01.02.01-12-0002/20))

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc PAŹDZIERNIK 2022 dla uczestników projektu „Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy” (POWR.01.02.01-12-0002/20) 

Harmonogram na PAŹDZIERNIK 2022

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU