HARMONOGRAM WSPARCIA_ kwiecień 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramu wsparcia na miesiąc kwiecień 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA_kwiecień 2019

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU