HARMONOGRAMU WSPARCIA_ MARZEC 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramu wsparcia na miesiąc MARZEC 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego(RPMP.08.02.00-12-0046/18)

 

HARMONOGRAM WSPARCIA_MARZEC 2019