AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)”   HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

Aktualizacja regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,   Z związku z waloryzacją zasiłku dla osób bezrobotnych aktualizacji uległ regulamin  przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu w punktach dotyczących wynagrodzeń stażowych oraz stypendiów szkoleniowych. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2018 r.   Regulamin obowiązujący od 01.06.2018 r.  

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 08/2018/VIII EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 01.05 – 20.05.2018 MAJ 2018 DO PROJEKTU: Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)   WYNIKI_VIII EDYCJA

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ MAJ 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_MAJ 2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 07/2018/VII EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 01.04.2018 DO 30.04.2018 DO PROJEKTU: Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17) WYNIKI_VI EDYCJA

HARMONOGRAM WSPARCIA_ MAJ 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_MAJ 2018

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ KWIECIEŃ 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc KWIECIEŃ 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_KWIECIEŃ 2018