Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_1_MAZ/2020 z dnia 09.11.2020 r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_1_MAZ/2020 z dnia 09.11.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „MS Excel w pracy biurowej – kompleksowy kurs od podstaw do poziomu zaawansowanego” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że    w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_1_MAZ/2020 z dnia 09.11.2020 r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_1_MAZ/2020 z dnia 09.11.2020r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-biurowy od podstaw”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób   z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny […]

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami – granty

Fundacja Sustinae pozyskał granty na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. W ramach umowy numer UEB/000060/06/D i UEB/000065/06/D Fundacja będzie miała możliwość zabezpieczyć pracowników i uczestników projektów aktywizacyjnych współfinansowanych przez PFRON podczas trwania pandemii covid.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_II_1_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_1_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Informacja dotycząca rozeznania rynku nr 1/SC/TK_II_1_SLK/2020 i 1/SS/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r.

W związku z ogłoszeniem w dniu 08.10.2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SC/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na usługę cateringową zostaje unieważnione. W związku z ogłoszeniem w dniu 08.10.2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SS/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na usługę wynajmu sali szkoleniowej zostaje […]

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 3/SZ/TK_II_1_SLK/2020 Z DNIA 07.10.2020R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Archiwista I i II stopnia”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium […]

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_1_SLK/2020 Z DNIA 07.10.2020R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_1_SLK/2020 z dnia 07.10.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Doradca klienta”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pakiet […]