Wyniki rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 21.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 21.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent biurowy z  obsługa programów Word i Excel”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 16.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 16.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „MS Office pakiet: Word + Excel (od podstaw do poziomu średniozaawansowanego)” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 16.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 16.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z  obsługą programów Word i Excel”  dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_I_2__MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Referent […]

Rozeznanie rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 08.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 08.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Specjalista ds. obsługi  sklepu internetowego i organizacji pracy w biurze” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z […]

Rozeznanie rynku nr 4/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 29.06.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 29.06.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Grafik komputerowy- programy ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW, INDESIGN”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_I_2__MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „MS […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja ” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 30.06.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 30.06.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „MS Word i MS Excel – od podstaw do poziomu średniozaawansowanego” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie […]