Zmiana zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” (ZZO/000272/06/D)

Informujemy, że od 02.03.2020r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością” realizowany przez Fundację Sustinae na podstawie umowy nr ZZO/000272/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 18.04.2019 r. z Państwowym […]

Zapytanie ofertowe nr 1/03/A/PFRON/2018

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/0000162/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja.”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Podkarpackim.  Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. lista rankingowa podkarpackie  07.12.2017

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja.”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Małopolskim.  Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. lista rankingowa małopolskie  07.12.2017

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja.”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Podkarpackim.  Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. lista rankingowa podkarpackie  29.11.2017

INFORMACJA O WYBORZE JAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOTYCZY ZAPYTAŃ NR 2/11/SZ/PFRON/2017, 3/11/SZ/PFRON/2017, 4/11/SZ/PFRON/2017

Fundacja Sustinae informuje, że rozstrzygnięto zapytania ofertowe ogłoszone w dniu 10.11.2017, poniżej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/11/SZ/PFRON/2017 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/11/SZ/PFRON/2017 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4/11/SZ/PFRON/2017    

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja.”, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Podkarpackim.  Z uczestnikami będziemy kontaktować się również telefonicznie. lista rankingowa podkarpackie  21.11.2017