Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „ Kadry, rekrutacja i ocena pracowników w oparciu o kompetencje” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”   informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 16.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z  obsługą programów Word i Excel”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_SLK/2020

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_2_SLK/2020

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_SLK/2020

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 i nr 2/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020

 W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik […]

TYTANI KARIERY. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.Etap 2. Startujemy z rekrutacją

O projekcie Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny –„Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”. Celem projektu jest wsparcie ogółem 168 osób ( 60 w drugim etapie  – średnio 20 dla województwa małopolskiego, 20 dla województwa mazowieckiego, 20 dla województwa […]

Zmiana zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” (ZZO/000272/06/D)

Informujemy, że od 02.03.2020r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością” realizowany przez Fundację Sustinae na podstawie umowy nr ZZO/000272/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 18.04.2019 r. z Państwowym […]

Zapytanie ofertowe nr 1/03/A/PFRON/2018

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/0000162/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej […]