WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_I_3_SLK/2021 Z DNIA 22.10.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_3_SLK/2021 z dnia 22.10.2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy – wirtualna asystentka” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 3/SZ/TK_I_3_SLK/2021 Z DNIA 22.10.2021

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_SLK2021 z dnia 22.10.2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik sekretariatu / asystent” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert ) […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_II_MAZ/2021 Z DNIA 11.10.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 1/SZ/TK_II_MAZ/2021  Z DNIA 11.10.2021R. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Excel poziom średniozaawansowany z przypomnieniem podstaw” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_SLK/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik sekretariatu / asystent” w celu rozeznania […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_3_SLK/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy – wirtualna asystentka” w […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i udzieleniu zamówień do postępowań z dnia 08.10.2021 r.

I 1. W dniu 08.10.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Front-end developer – poziom podstawowy” – zapytanie ofertowe nr IN_01/10/2021/W-ON_1/MAŁ ·       „Kurs masażu KOBIDO” – […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Excel poziom średniozaawansowany z przypomnieniem podstaw” […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Front-end Developer – poziom podstawowy” – zapytanie ofertowe nr IN_01/10/2021/W-ON_1/MAŁ Zapytanie ofertowe nr IN_01/10/2021/W-ON_1/MAŁ Załącznik nr 1 do zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALZIOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Kurs masażu KOBIDO” – zapytanie ofertowe nr IN_02/10/2021/W-ON_1/MAŁ Zapytanie ofertowe nr IN_02/10/2021/W-ON_1/MAŁ Załącznik nr 1 do zapytania