ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/11/W-ON_1/MAŁ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON:...