REKRUTACJA DO PROJEKTU: Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!

FUNDACJA SUSTINAE ogłasza nabór osób do projektu „Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” (POWR.01.02.01-12-0056/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. JEŚŁLI JESTEŚ: a)       W WIEKU od 18 do 29 R.Ż; b)     OSOBĄ POSIADAJĄCĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; c)      OSOBĄ ZAMIESZKUJĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW […]