REKRUTACJA DO PROJEKTU: Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!

FUNDACJA SUSTINAE ogłasza nabór osób do projektu „Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” (POWR.01.02.01-12-0056/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

JEŚŁLI JESTEŚ:

a)       W WIEKU od 18 do 29 R.Ż;

b)     OSOBĄ POSIADAJĄCĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;

c)      OSOBĄ ZAMIESZKUJĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB POWIATU KRAKOWSKIEGO;

d)     OSOBĄ BIERN A ZAWODOWO tzn. nie pracującą, nie zarejestrowaną w urzędzie pracy;

e)      OSOBĄ NIE KSZTAŁCĄCĄ SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i/lub zaniedbujące obowiązek szkolny;

f)       OSOBĄ NIE SZKOLĄCĄ SIĘ, tz. nie uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

g)      OSOBĄ, którą w okresie ostatnich 4 tygodni NIE UCZESTNICZYŁA w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

TO ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, W KTÓRYM OTRZYMASZ:

  • Poradnictwo zawodowe i diagnostyczne
  • Szkolenie zawodowe wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego
  • Płatne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Wsparcie osobistego trenera pracy
  • Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnością

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 01.10.2019  DO WYCZERPANIA MIEJSC

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: 

rekrutacja@fundacjasustinae.org

tel. 883 340 209