Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

Fundacja Sustinae w terminie 01.09.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.
Zadanie ma na celu integrację i reintegrację społeczną i zawodową niepracujących osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Krakowa. Działania zaplanowane
w projekcie zmierzają do przybliżenia i wprowadzenia uczestników Klubu Integracji Społecznej na otwarty rynek pracy.
Klub oferuje:
– wsparcie indywidualne (w tym: pracę socjalną, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera zatrudnienia, poradnictwo specjalistyczne w zakresie konsultacji prawnych)
– wsparcie grupowe (w tym: treningi umiejętności psychospołecznych, profesjonalne szkolenia budujące kompetencje zawodowe, 3 – miesięczne staże zawodowe, za które uczestnikom przysługiwać będzie stypendium stażowe oraz wsparcie w poszukiwaniu stałego zatrudnienia).
Klub Integracji Społecznej mieści się w Krakowie przy ul. Szlak 65 pok. 101 – 102,
tel. 728 430 907, email: kis@fundacjasustinae.org
Zapraszamy do kontaktu:
– poniedziałek/środa godz. 12.00 – 18.00
– wtorek/czwartek/piątek godz. 09.00 – 15.00.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.