Warsztaty dla dobrych rodziców

W dniu 14. września 2014 roku rozpoczęty został ostatni cykl zajęć warsztatowych w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”.

Warsztaty dla dobrych rodziców to cykl stacjonarnych spotkań, podczas których rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością będą mogli rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie przy wsparciu specjalistów. Program warsztatów opiera się na autorskim opracowaniu Artura Kołakowskiego, Marty Jerzak, Agnieszki Pisuli. Zajęcia będą odbywać się w cyklu 14 spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi umiejętnościami rodzicielskimi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.