HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2020 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2020 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)   HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_I_2_SLK/2020

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia […]

Wyniki rozeznania rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_SLK/2020z dnia 22.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 22.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent ds. kadrowo-płacowych”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, z powodu anulowania planowanego szkolenia (brak pełnej grupy […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/ TK_I_2_SLK/2020z dnia 22.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 22.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Konsultant ds. rekrutacji”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/ TK_I_2_SLK/2020z dnia 22.05.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 22.05.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent ds. administracyjno- biurowych”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) […]