ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Kosztorysowanie robót budowlanych” – zapytanie ofertowe nr IN_01/09/2021/W-ON_1/MAŁ Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Szkolenie zawodowe – kucharz” – zapytanie ofertowe nr IN_02/09/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik W każdym szkoleniu będzie brał udział […]

ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Obsługa komputera z pakietem MS Office” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr 02/09/2021/W-ON_1/MAŁ […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2020 z dnia 17.08.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2021 z dnia 17.08.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn.  „Pakiet biurowy ze średniozaawansowanym Excelem i podstawami księgowości”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

“Back to school” Piknik prozdrowotny w Parku Górczewska

Szanowni Państwo,        mamy zaszczyt poinformować Państwa o pikniku  “Back to school”, w którym Fundacja Sustinae będzie uczestniczyć i oczekiwać na Państwa przybycie.Wydarzenie odbędzie się w dniu  4 września w godzinach 12.00-17.00 w  Parku Górczewska na terenie przyległym do Amfiteatru (od strony Raginisa w kierunku ul. Lazurowej). W ramach pikniku prozdrowotnego „ Back to school” odbędą się liczne atrakcje […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. Pakiet […]

Fundacja Sustinae realizuje nowy projekt „Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. II edycja” (ZZO/000375/06/D z dnia 25.05.2021 r.)

Projekt wspófinansowany ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Okres realizacji 01.05. – 31.12.2021 Miejsce realizacji: Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Podkarpacie. Biuro projektu|: Kraków, ul. Szlak 65, adres do rekrutacji hr@fundacjasustinae.org Cel główny: wzrost kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności zajmującej […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowań z dnia 30.07.2021 r.

1. W dniu 30.07.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK „Specjalista ds. […]

ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Specjalista ds. kadr i płac” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 02/07/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie […]