WYNIKI ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_I_3_MAZ/2021 Z DNIA 22.06.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAZ/2021 z dnia 22.06.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn.   „ Pakiet biurowy w praktyce + Excel poziom średniozaawansowany” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program  aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr  ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i  obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie  oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_SLK/2021 z dnia 01.06.2021r

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_SLK/2021 z dnia 01.06.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Konsultant ds. rekrutacji”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_SLK/2021 z dnia 01.06.2021r

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_SLK/2021 z dnia 01.06.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent ds. administracyjno-biurowych”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez […]

Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację nowego projektu „Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. II edycja” (ZZO/000375/06/D z dnia 25.05.2021 r.)

Projekt wspófinansowany ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Okres realizacji 01.05. – 31.12.2021 Miejsce realizacji: Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Podkarpacie. Biuro projektu|: Kraków, ul. Szlak 65, adres do rekrutacji hr@fundacjasustinae.org Cel główny: wzrost kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności zajmującej […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_SLK/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności  i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Konsultant […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_SLK/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności  i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Referent […]