Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego – zapraszamy do udziału w projekcie

Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.06.2023 CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost poziomu i jakości zatrudnienia 120 osób z niepełnosprawnościami lub biernych zawodowo z powodu choroby, 66 kobiet i 54 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie województwa […]

Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego – zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji

Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.06.2023 CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost poziomu i jakości zatrudnienia 120 osób z niepełnosprawnościami lub biernych zawodowo z powodu choroby, 66 kobiet i 54 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie województwa […]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego nr 01/12/2021/W-ON_1/SLK z dnia 10.12.2021 r.

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”  zgodnie z umową nr ZZO/000337/06/D, Fundacja Sustinae w ramach realizacji zasady konkurencyjności  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego. Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego nr 02/12/2021/W-ON_1/SLK z dnia 10.12.2021 r.

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”  zgodnie z umową nr ZZO/000337/06/D, Fundacja Sustinae w ramach realizacji zasady konkurencyjności  kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego. Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowania z dnia 30.11.2021 r.

1. W dniu 30.11.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: •             „Asystent biura z podstawami Word i Excel” (grupa woj. mazowieckie) – zapytanie ofertowe nr […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 3/SZ/TK_II_MAŁ/2021 Z DNIA 30.11.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 3/SZ/TK_II_MAŁ /2021 Z DNIA 30.11.2021R. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik z  poszerzonym pakietem MS Office” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 3/SZ/TK_II_MAZ/2021 Z DNIA 30.11.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 3/SZ/TK_II_MAZ/2021 Z DNIA 30.11.2021R. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-[1]biurowy” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo[1]edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_MAZ/2021 Z DNIA 18.11.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 1/SZ/TK_II_MAZ/2021  Z DNIA 18.11.2021R. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Excel poziom podstawowy z  elementami poziomu średniozaawansowanego” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery  – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja”  informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w […]