Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku rr 1/SZ/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program  aktywizacji zawodowo edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja ” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SC/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SS/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SS/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program  aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja ” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SC/TK_II_3_MAŁ/2022 z dnia 17.05.2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringową […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ MAJ 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ 2022 dla uczestników projektu „Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr POWR.01.05.01-00-0011/20)  Harmonogram na MAJ 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowania z dnia 28.03.2022 r.

1. W dniu 28.03.2022 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Excel- poziom  średniozaawansowany”  (grupa woj. małopolskie ) – zapytanie ofertowe nr  01/03/2022/W-ON_1/MAŁ O zapytaniu ofertowym poinformowano […]