Bariery zamieniamy na szanse – wsparcie dla młodych

Fundacja Sustinae w okresie od 1 listopada 2016 do 30 kwietnia 2019 r. prowadzi Centrum Animacji Kariery dla Osób Młodych w ramach projektu „Bariery zmieniamy na szanse”.

Centrum działa na rzecz kompleksowego wsparcia  społeczno-zawodowego osób do 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących Gminę Miejską Kraków.

Działania zaplanowane w projekcie zmierzają do zwiększenia kompetencji społecznych oraz przybliżenia i wprowadzenia uczestników na rynek pracy.

Centrum Animacji Kariery dla Osób Młodych oferuje:

  • wsparcie indywidualne (w tym m.in. doradztwo zawodowe, wsparcie trenera reintegracji zawodowej i społecznej, poradnictwo specjalistyczne)
  • wsparcie grupowe (w tym m.in. warsztaty umiejętności społecznych, trening pracy)
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia doświadczenia zawodowego (w tym m.in. kursy i szkolenia zawodowe, kursy kompetencyjne, wolontariat, płatne staże zawodowe).

 

Centrum Animacji Kariery dla Osób Młodych mieści się w Krakowie przy ul. Szlak 65, pokój 309 (III piętro), tel.: 692 954 213, mail: kontakt@fundacjasustinae.org

Zapraszamy do kontaktu: poniedziałek godz. 10.00 – 18.00, wtorek środa/czwartek/piątek godz.09.00– 17.00.