Warsztaty dla dobrych rodziców

W dniu 14. września 2014 roku rozpoczęty został ostatni cykl zajęć warsztatowych w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”. Warsztaty dla dobrych rodziców to cykl stacjonarnych spotkań, podczas których rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością będą mogli rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie przy wsparciu specjalistów. Program warsztatów opiera się na autorskim opracowaniu Artura […]

Szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Fundacja Sustinae, w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”, zorganizowała szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Warsztaty odbywały się na przełomie miesięcy: sierpień, wrzesień, październik. Zostały one przeprowadzone w krakowskiej siedzibie Fundacji. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników, którzy aktywnie angażowali się w zaproponowane przez prowadzącą struktury. Tematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem […]