Fundacja Sustinae, w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”, zorganizowała szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Warsztaty odbywały się na przełomie miesięcy: sierpień, wrzesień, październik. Zostały one przeprowadzone w krakowskiej siedzibie Fundacji. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników, którzy aktywnie angażowali się w zaproponowane przez prowadzącą struktury.

Tematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem beneficjentów, którzy oprócz realizowania treści programowej, wyrazili chęć poszerzenia tematyki szkolenia o takie zagadnienia, jak ulgi i uprawnienia dzieci z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów czy edukacja dzieci z niepełnosprawnością. Szkolenie obejmowało 8 spotkań, na zakończenie każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu niniejszego kursu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.