HARMONOGRAMU WSPARCIA_ MARZEC 2019 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramu wsparcia na miesiąc MARZEC 2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18)   HARMONOGRAM WSPARCIA_MARZEC 2019

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LUTY 2019

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu wsparcia na miesiąc LUTY  2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18) HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2019

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LUTY 2019

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramu wsparcia na miesiąc LUTY  2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18)   HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2019

HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LUTY 2019 (RPMP.08.02.00-12-0046/1)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramu wsparcia na miesiąc LUTY  2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046/18)  HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2019

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 01/IV EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO,   PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 02.01 – 31.01.2019  DO PROJEKTU: „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18)   WYNIKI_IV EDYCJA