Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13 .05.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13.05.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13.05.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13.05.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. Kadry, […]