Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowań z dnia 17.09.2021 r.

W dniu 17.09.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Kosztorysowanie robót budowlanych” – zapytanie ofertowe nr IN_01/09/2021/W-ON_1/MAŁ ·       „Szkolenie zawodowe – kucharz” – zapytanie ofertowe nr […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowań z dnia 17.09.2021 r.

1. W dniu 17.09.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: ·       „Obsługa komputera z pakietem MS Office” – zapytanie ofertowe nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK ·       „Pracownik biurowy z obsługą […]

Wyniki rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 17.09.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 17.09.2021r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”,” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium […]

Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2021 z dnia 15.09.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2021 z dnia 15.09.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac””  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym […]

ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Kosztorysowanie robót budowlanych” – zapytanie ofertowe nr IN_01/09/2021/W-ON_1/MAŁ Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Szkolenie zawodowe – kucharz” – zapytanie ofertowe nr IN_02/09/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik W każdym szkoleniu będzie brał udział […]

ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”  finansowanego ze środków PFRON: ·       „Obsługa komputera z pakietem MS Office” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK Zapytanie ofertowe Załącznik ·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr 02/09/2021/W-ON_1/MAŁ […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ […]

Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2020 z dnia 17.08.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_3_MAZ/2021 z dnia 17.08.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn.  „Pakiet biurowy ze średniozaawansowanym Excelem i podstawami księgowości”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]