Aktualizacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”

Szanowni Państwo, informujemy że zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, z dniem 07.05.2018 ulegają zmianie zapisy dotyczące kryteriów rekrutacji Uczestników Projektu (§ 4), w zakresie możliwości ponownego złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną wersją Regulaminu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_aktualizacja z dnia 07.05.2018