KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 01/I EDYCJA (RPRM.08.02.00-12-046/18)

SZANOWNI PAŃSTWO,

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 02.01 – 31.01.2019 DO PROJEKTU: „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób powyżej 50 r.ż., mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (RPMP.08.02.00-12-0046/18)

WYNIKI_I EDYCJA