W dniach 23-24. sierpnia w sali szkoleniowej basenu AGH, przeprowadzony został pediatryczny kurs pierwszej pomocy dla rodziców lub opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Kurs został przeprowadzony przez wykwalifikowanych ratowników medycznych Centrum Szkoleniowo-Usługowego Medaid.

Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w obrębie następującej tematyki: wstęp do pierwszej pomocy, zaburzenia podstawowych funkcji życia, urazy zagrażające życiu, częste urazy i kontuzje, nieurazowe przyczyny zagrożenia życia. Szkolenie zostało zakończone egzaminem weryfikującym nabytą przez uczestników wiedzę i umiejętności. Na zakończenie pediatrycznego kursu pierwszej pomocy uczestnicy otrzymali certyfikat, w języku polskim oraz angielskim, zaświadczający o uczestnictwie w kursie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.