Świadczenie kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego dla osób pozostających bez pracy w wieku do 30 r.ż.

Fundacja Sustinae w terminie 01.11.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Świadczenie kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego dla osób pozostających bez pracy w wieku do 30 r.ż. w formie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.