Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

W dniach 23-24. sierpnia w sali szkoleniowej basenu AGH, przeprowadzony został pediatryczny kurs pierwszej pomocy dla rodziców lub opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Kurs został przeprowadzony przez wykwalifikowanych ratowników medycznych Centrum Szkoleniowo-Usługowego Medaid. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w obrębie następującej tematyki: wstęp do pierwszej pomocy, zaburzenia podstawowych funkcji życia, urazy zagrażające życiu, częste urazy […]

Psychoedukacyjne warsztaty wyjazdowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

W miesiącu lipcu Fundacja Sustinae, w ramach projektu „Świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością”, zorganizowała psychoedukacyjne warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w terminie 24-27.07.2014. Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Uzdrowiska Kraków-Swoszowice w Hotelu „Krystyna”. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników – rodziców lub opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością w wieku 4-18 lat. Warsztaty […]