Dwa nowe projekty Fundacji Sustinae we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie

Fundacja Sustinae na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. W projekcie skierowanym do mieszkańców Miasta Tarnów uczestniczyć będzie 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których […]

Komunikat dotyczący listy rankingowej – woj. małopolskie

Miło nam poinformować, że w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, publikujemy kolejną listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w Województwie Małopolskim. Z uczestnikami będziemy się kontaktować również telefonicznie. Lista rankingowa – województwo małopolskie – 09.10.2015 r.

Nowy projekt Fundacji Sustinae we współpracy z Gminą Miejską Kraków

Fundacja Sustinae zaprasza obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Krakowa do korzystania z usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjalno – zawodowego. Osobami uprawnionymi do korzystania z porad są obywatele Ukrainy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie posiadają zgodę na osiedlenie się na terenie RP posiadają zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP […]

Podsumowanie I edycji projektu „Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego”

8 uczestników – przedstawicieli drohobyckiej Polonii, zakończyło udział w I edycji projektu Fundacji Sustinae „Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego”, realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Drohobyczu. W ramach zadania realizowanego w okresie 22.09 – 01.10.2015 r. uczestnicy wzięli udział w 30 godzinach szkolenia zawodowego przygotowującego do podjęcia zatrudnienia w branży […]

Fundacja Sustinae informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Sustinae informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowań o numerze 01/09/2015/K, 02/09/2015/K, 03/09/2015/K, 04/09/2015/K, 05/09/2015/K, 06/09/2015/K, 07/09/2015/K, 08/09/2015/K. Protokoły z postępowań zamieszczamy poniżej. 1/09/2015/K 2/09/2015/K 3/09/2015/K 4/09/2015/K 5/09/2015/K 6/09/2015/K 7/09/2015/K 8/09/2015/K