WYNIK ROZEZNANIA RYNKU 2/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 2/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Asystent działu z wykorzystaniem Word i Excel” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo[1]edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w  zapytaniu kryterium oceny […]

WYNIK ROZEZNANIA RYNKU 1/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 1/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy z elementami Word i Excel” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo[1]edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w  zapytaniu kryterium oceny […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_MAZ_I_3/2022

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program  aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_MAZ_I_3/2022

„Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Asystent działu z wykorzystaniem Word i Excel”. Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania

Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego. Przypominamy o nowym projekcie, zapraszamy do udziału !

Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.06.2023 CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost poziomu i jakości zatrudnienia 120 osób z niepełnosprawnościami lub biernych zawodowo z powodu choroby, 66 kobiet i 54 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie województwa […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowań z dnia 10.12.2021 r.

1. W dniu 10.12.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON: „Referent ds. administracyjnych, wirtualny asystent” (grupa woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr  01/12/2021/W-ON_1/SLK  „Pracownik sekretariatu […]