„Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”

„Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”

Fundacja Sustinae w okresie od 12 lipca 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”...
„Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”

„Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”

Fundacja Sustinae w okresie od 1 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”...