Wyniki rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 03.09.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 03.09.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Magazynier z obsługą wózków widłowych” dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu […]

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SS/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu […]

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie […]

Wyniki rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 20.08.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 20.08.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Specjalista ds. kadr i płac”  dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu […]